Översikt på mina tjänster/produkter

Vägledning/intuitive reading

Session 45 min. Telefon samtal. Distans

800 kr

Dagens Kort-a

En kortare reading av 5-7 kort 
Skiven pdf.  

250 kr

Spirit art konsultation

Personlig skapad digital Spirit art bild inkl. tolkning

1050 kr

359 kr

Miracles Spirit bag

Exkl. frakt

150 kr