Boken som ”kittlar” sinne & själ

BOKEN ÄR PÅ GÅNG.. Mer information kommer!
BOKEN ÄR PÅ GÅNG.. Mer information kommer!

.Lyssnar du på din intuition? Är du nära din fantasi och ditt kreativa sinne?

Händer det att du reflekterar över något du ser eller upplever återkommer flera gånger?

Det kan vara "tecken".

"Universum sänder" information till dig för att du ska kunna göra val, bli observant eller förstå något.

Vår omgivning och kropp kommunicerar med oss hela tiden, antingen vi är medvetna om det eller inte.

När vi har ett mer öppet sinne, nyfikenhet och viljan att ta till oss information i form av tecken ökar vår uppmärksamhet på hur stort och magnifikt Allt hänger ihop!

Den här boken har jag väntat på att få skriva sedan 20 år tillbaka!

Nu vill jag dela med mig till dig på ett enkelt och inspirerande sätt, hur du kan bli mer medveten om tecken och utveckla dig personligt och din intuitiva resurs