Dagens Korta-a

Dagens kort-a är en reading på 5-7 kort från kortleken Remember Life©️.

Kortens energi och kraft kan ge dig inspiration och vägledning för nuet.

Du får en text skriven till dig som en pdf fil per mail
Priset är 250 kr.
Betalning sker i förskott  

Här kan Du boka!