BOKEN

23.08.2023


Äntligen är boken som jag velat skriva de sista 20 åren på gång! Manuset är klart. Nu är det en process som ska till innan den kommer att finnas i handen. 

Den handlar om hur du kan utveckla dina sinneliga förmågor genom att betrakta, observera dig själv och din omgivning

Är du nära din fantasi och ditt kreativa sinne? Lyssnar du på din intuition? Händer det att du reflekterar över när något du ser eller upplever återkommer flera gånger?

Det kan vara "tecken".  ”Universum sänder" information till dig för att du ska kunna göra val, bli observant eller förstå något.

Vår omgivning och kropp kommunicerar med oss hela tiden, antingen vi är medvetna om det eller inte.

När vi har ett mer öppet sinne, nyfikenhet och viljan att ta till oss information i form av tecken ökar vår uppmärksamhet på hur stort och magnifikt Allt hänger ihop!

Nu vill jag dela med mig till dig på ett enkelt och inspirerande sätt, om hur du kan bli mer medveten om tecken och utveckla dig personligt och din intuitiva resurs

En spännande och kittlande resa inom dig själv kan ta fart

Ljus, värme & tacksamhet

Monica