en-Kan intuitiva bilder läka?

10/06/2020

 Att läka  kropp och själ har många förstått hänger ihop.
Hur det går till finns det tusen recept på.
Vi är mänskliga varelser som bl a består av fina atompartiklar som vibrerar och svänger i olika frekvenser.
Likt ett stränginstrument behöver strängarna vara stämda för att ge det bästa underbara, harmoniska ljudet..
Beroende på vilken typ av ”kropp” strängarna finns, är ljudet och frekvenserna unika.
Så är även DU! 
När Du ser på en bild, kan bilden verkligen tala till dig. Symboler, former, färger mm
Eftersom ALLT är energi i form av frekvenser och vibrationer sätts någonting igång hos dig när Du betraktar en bild.
Vissa bilder kan Du uppleva disharmoniska och andra harmoniska
Att våga lita på Din egen känsla och intuition kan Du utveckla portar som öppnas till ditt inre genom att använda bilder som läkning!


Ljus & kärlek
Monica💙